gezocht: secretaris

Functiebeschrijving

De secretarisfunctie is één van de bestuurlijke pijlers van onze organisatie. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het geheugen’ van de organisatie. De functionaris is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie. Bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het notuleren, kunnen worden uitbesteed (notulist). De secretaris blijft echter wel de eindverantwoordelijkheid houden. Functionaris is de spin in het web doordat alle informatie vanuit ons Landelijk Bestuur van en naar overige (LHBTI-)instellingen & organisaties lopen. Bewaking hiervan is van essentieel belang om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Naast deze taken worden door de secretaris in de praktijk veel meer taken verricht. Van het regelen van een vergaderlocatie tot het verzenden van de vergaderstukken. De secretaris voert het secretariaat met allen in- en uitgaande post en is in de meeste gevallen ook de contactpersoon voor externe organisaties/instellingen.

Taakomschrijving Secretaris

Hoofdtaken:
– het opzetten en bijhouden van het archief
– het voorbereiden, te denken valt aan het regelen van de facilitaire voorzieningen
en het opmaken van de agenda, van vergaderingen, dit in overleg met de
voorzitter, en na afloop de verslaglegging daarvan
– zorgdragen voor de afhandeling van de correspondentie en bijhouden van de
inkomende post, mail en berichten (w.o. vragen via Facebook)
– het aanspreekpunt van het bestuur
– het in de gaten houden van de bestuurlijke regels, waaronder het up-to-date
houden van de gegevens bij de Kamer van Koophandel
– heeft gevoel voor wat loopt of juist niet en draagt zaken ter verbetering voor
– bij uitstek zorgdragen voor het aanleveren van informatie voor de interne en
externe nieuwsvoorziening (denk aan de website). Hetzelfde geldt voor het
werkplan en het jaarverslag

Profiel Secretaris

Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt in zijn
algemeenheid met de LHBT-gemeenschap & specifiek met onze LNBi-organisatie. Daarnaast zijn er bepaalde eigenschappen en vaardigheden, die bij de functie van secretaris goed van pas komen. Als je plezier hebt in ‘pen en papier’, zorgvuldige werker en als je het leuk vindt om als spin in een informatieweb te fungeren is deze secretarisfunctie echt iets voor jou!

Mail naar voorzitter@lnbi.nl

‘Biseksualiteit wordt niet als een echte seksuele oriëntatie gezien’

Het onderzoek van Jantine van Lisdonk van de Vrije Universiteit onderzoekt het verschil tussen homo en bi-jongeren en laat zien wat vele uit de Bi community al langer roepen: “Biseksuelen worden minder geaccepteerd en biseksualiteit wordt niet serieus genomen.” ????

Our work is not done! ????

Bekijk het hele artikel en filmpje om te zien wat Joshua Zandberg en vier bi jongeren er over te zeggen hebben! Herkenbaar?!

Wisselingen in het bestuur

scheidend voorzitter Erwin Heyl

voorzittersduo Marieke de Reus en Joshua Zandberg

Het bestuur van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) brengt u hierbij op de hoogte van een aantal bestuurswisselingen.

Voorzitterschap

Erwin Heyl heeft, na vijftien jaar lang het LNBi gediend te hebben als bestuurslid en later als voorzitter, besloten om zich terug te trekken als voorzitter. Hij wordt per 15 oktober opgevolgd door Marieke de Reus en Joshua Zandberg als nieuwe voorzitters. Beiden willen zij het werk van Erwin voortzetten: het bevorderen van de emancipatie van biseksuelen in Nederland, zowel binnen als buiten de LHBTI+ gemeenschap. Hoewel de zichtbaarheid van biseksuelen verbeterd is, valt daar valt nog veel te winnen. Het bestuur bedankt Erwin van harte voor zijn enorme inzet. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er de mogelijkheid om formeel van Erwin afscheid te nemen en hem te bedanken voor zijn inzet. Een uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. Het bestuur is blij dat Erwin betrokken blijft bij het LNBi.

Penningmeesterschap

Voor de vacante functie van penningmeester is Eric van de Steeg bereid gevonden om deze functie per direct op zich te nemen. Ook hier is het bestuur zeer blij mee. Eric brengt de nodige bestuurlijke en financiële ervaring in die hij heeft opgedaan in de landelijke verenigingen Orpheus Hulpverlening en Scouting Nederland.  Eric wil zich graag inzetten voor de bi-gemeenschap in Nederland.

gezocht: penningmeester

Het LNBi zoekt ter aanvulling van het bestuur een opvolger voor de penningmeester.
Verantwoordelijkheden zijn:
– het op orde houden van de geldstromen (uiteraard)
– zorg dragen voor de donateursbijdragen
– meedenken met activiteiten en een proactieve rol in fondsenwerving

Wat krijg je hiervoor:
– uiteraard word je ingewerkt
– je werkt met een kernbestuur aan het tot stand komen van activiteiten om de emancipatie en zichtbaarheid te verbeteren
– een uitgebreid netwerk
– mogelijkheden om te participeren in LHBTI-overleggen en trainingen

Nieuwsgierig?
Mail je motivatie (en eventueel cv) via deze link.

 

BiBoot on Tour in Utrecht

Joeri (r) als trotse ambassadeur voor de BiBoot samen met voorzitter LNBi Erwin Heyl

Zo’n 20 mensen bij de eerste BiBoot on Tour presentatie in Utrecht met uiteraard onze eerste ambassadeur Joeri Diekerhof, volgens Arie Boomsma in het programma Hij is een Zij de grootste bi van Nederland alleen maar omdat de genderidenteit van zijn relatie hem niet uitmaakt, vol enthousiasme de BiBoot inwijden. En vertellen waarom deze zichtbaarheid zo belangrijk is.
Helaas moest onze tweede ambassadeur Astrid Oosenbrug wegens ziekte verstek laten gaan maar dat wordt goedgemaakt.

Het LNBi op tv

Dhtronderdag 9 juni stond de uitzending van de lokale omroep HTR-media geheel in het teken van biseksualiteit en diversiteit.
Uiteraard was een half uur veel te kort om alles helemaal aan bod te laten komen maar zowel Hilda als Erwin waren zeer te spreken over het programma.

De uitzending is hier terug te kijken.

Ook RTL-nieuws had in mei een aantal minuten gewijd aan de uitkomst van het SCP-onderzoek over de slechtere positie van bi’s op het werk en hier een item van gemaakt.

Nieuwe website bijna af

De nieuwe website van het LNBi is bijna af, met een frisse look en feel, veel informatie en toch overzichtelijk.