Wat doen wij

Het LNBi:
– organiseert landelijke activiteiten zoals symposia en lezingen over biseksualiteit;
– heeft regelmatig kleinschalige activiteiten als museumbezoek, film en borrels;
– geeft donateurs korting op haar activiteiten;
– stuurt donateurs minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief;
– beheert de website www.lnbi.nl waar veel informatie te vinden is over biseksualiteit;
– heeft een online community;
– ondersteunt plaatselijke en regionale groepen;
– geeft voorlichtingen en houdt lezingen over biseksualiteit;
– maakt de politiek bewust van het bestaan van biseksualiteit en werkt aan maatschappelijke acceptatie daarvan;
– werkt samen met andere organisaties in het bestrijden van discriminatie en verbeteren van de zichtbaar van biseksuelen en biseksualiteit.

Een belangrijke doelstelling van het LNBi is ook het met elkaar in contact brengen van biseksuelen.
Daarom organiseren we onder meer swingende feesten en coming-out weekends, stimuleren we dat op lokaal niveau bi-activiteiten worden ontwikkeld.
En we organiseren elk jaar de Holland BiCon.

Verder faciliteren wij op deze website een gratis contactadvertentierubriek. Daarnaast hebben we een forum en een mailinglist, waar je je verhaal kunt delen en kan discussiëren over biseksualiteit. Met vragen over (bi)seksualiteit kun je ook bellen met Switchboard (020-6236565).

Voor informatie over het LNBi en reacties op actualiteiten kun je bellen met 06 – 23 72 98 93 (voorzitter).

Buiten het LNBi om worden er door Voorlichting Biseksualiteit ook voorlichtingen, trainingen en workshops gegeven over biseksualiteit.
Zie hiervoor de website http://voorlichtingbiseksualiteit.nl met nog meer informatie over seksuele en genderdiversiteit.