Wat is biseksualiteit

Biseksualiteit is, net als hetero- en homoseksualiteit, een zelfstandige seksuele oriëntatie. Biseksualiteit is het je seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen. Daarbij zijn vele variaties mogelijk. Er zijn bi’s bij wie de belangstelling gelijkelijk over de geslachten is verdeeld, maar dat hoeft helemaal niet om jezelf bi te kunnen noemen. Er zijn mensen die zich vooral seksueel aangetrokken voelen tot het eigen geslacht, maar vaste relaties toch eerder aangaan met het andere geslacht. Ook het omgekeerde komt voor. Kenmerkend voor biseksualiteit is de enorme diversiteit, je hebt bi’s in alle soorten en maten. Ook zijn er biseksuelen die zich niet zo thuis voelen bij de vaak als vanzelfsprekend beschouwde tweedeling in mannelijk en vrouwelijk. Voor transpersonen en non-binaire identiteiten is dan ook uitdrukkelijk plaats in de bi-beweging.

Kortom, je bent biseksueel als jij jezelf zo het liefste omschrijft.

Meer hierover staat in onze folder, die hier als printversie (pdf-dubbelzijdig) is te downloaden. Zie ook de handreiking voor gemeenteambtenaren, LHBT organisaties en sociale professionals: ‘Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord’ van Movisie en het LNBi uit 2015.

Ook de Amerikaanse bi-activiste Robyn Ochs heeft een mooie definitie van biseksualiteit: Biseksuelen zijn mensen die in zichzelf het potentieel erkennen om zich aangetrokken te voelen – romantisch en/of seksueel – tot mensen van meer dan een gender/geslacht, niet perse op hetzelfde moment, niet perse op dezelfde manier en niet perse in dezelfde mate. Het biseksuele spectrum kan identiteiten omvatten als panseksueel, fluid, queer, niet-monoseksueel, multiseksueel, polyseksueel en pomoseksueel.  (“Bisexuals are people who acknowledge in themselves the potential to be attracted – romantically and/or sexually – to people of more than one sex and/or gender, not necessarily at the same time, not necessarily in the same way, and not necessarily to the same degree.” The bisexual spectrum can include identity labels like pansexual, fluid, queer, non-monosexual, multisexual, polysexual, and pomosexual.)