Wie zijn wij

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is de landelijke organisatie voor biseksuelen.
Het LNBi heeft een bestuur dat opkomt voor de belangen van biseksuelen en anderen met bi-gevoelens. Dat gebeurt onder meer door contact te houden met overheden en maatschappelijke organisaties en hen te adviseren op het gebied van LHBTI*-emancipatiebeleid. Daarbij werken wij samen met LHBTI-zusterorganisaties. Een voorbeeld hiervan is het samen met COC Nederland bevorderen van voorlichtingen op scholen over seksuele diversiteit in brede zin (in plaats van alleen over homoseksualiteit, zoals tot voor kort nog gebruikelijk was).
* LHBTI betekent lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en mensen met een intersekseconditie.

Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief in tijdelijke of structurele projecten. Een van die projecten was bijvoorbeeld de derde EuroBiCon in 2016. In 2017 en 2018 zijn groepen vrijwilligers druk geweest met de Bi-Boot om de zichtbaarheid van biseksualiteit tijdens de Amsterdam Pride te vergroten.
Een belangrijke doelstelling van het LNBi is ook het met elkaar in contact brengen van biseksuelen.
Daarom ondersteunen wij lokale activiteiten en organiseren wij de Holland BiCon.

Verder faciliteren wij op deze website een gratis contactadvertentierubriek en hebben we een forum en een mailinglist, waarop je met gelijkgestemden kunt discussiëren over biseksualiteit. Met vragen over je geaardheid kun je bellen met Switchboard (020-6236565).

Voor informatie over het LNBi en reacties op actualiteiten kun je bellen met 06 – 23 72 98 93 (voorzitter).